[ How-to-Play] [Vietnamese] Guide to buying equipment and how to use it - Part 3

Guide to buying equipment and how to use it

Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn mua trang bị, cách sử dụng trang bị trong Dream Card v2. cũng như cách nhận phần thưởng mỗi khi qua các Part

Have fun

1 Like